DoświadczenieUPEMI posiada szeroką wiedzę wynikającą ze znajomości branży. Mocną stroną Unii jest ogromne doświadczenie jej członków wynikające z wieloletniej działalności na rynku, znajomość jego potrzeb i słabości oraz umiejętność nakreślenia realnego obrazu jego funkcjonowania.

Nowoczesna forma organizacyjna i sposób zarządzania wzorowany na najlepszych międzynarodowych rozwiązaniach gwarantuje profesjonalizm działania naszego Związku.

Nadrzędnym celem jest udzielanie członkom Unii wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej oraz kształtowanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

UPEMI wchodzi w skład Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, która szeroko reprezentuje sektor rolniczy, zrzeszając organizacje plantatorów, hodowców i producentów specjalizujących się w poszczególnych branżach.

Należy również do Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego, który aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym makroregionu mazowieckiego.

UPEMI w 2008 roku podjęło współpracę z Izbą Gospodarczą Polska - Korea Południowa oraz Polsko-Rosyjską Izbą Handlowo-Przemysłową. Zasadniczym celem podjętych porozumień jest wspólne promowanie europejskich produktów na rynkach koreańskim i rosyjskim. UPEMI jako organizacja otwarta na współpracę z organizacjami Europy i całego świata, której założyciele posiadają doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, jak również w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój i promocję, jest doskonale przygotowana do aktywnej działalności na rzecz współtworzenia przyjaznych warunków do rozwoju branży mięsnej.

Podczas prawie 5 letniej działalności na rynku krajowym jak i zagranicznym zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in.:

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html