HistoriaUnia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek pracodawców zrzeszający podmioty branży mięsnej, utworzony 13 grudnia 2005 roku przez osoby żywo zainteresowane dobrem polskiego przemysłu mięsnego i polskiego rolnictwa.

UPEMI zrzesza osoby fizyczne i prawne na zasadzie dobrowolności, a inicjatywa jej powołania spotkała się z dużym zainteresowaniem firm działających w sektorze mięsnym. Na dzień dzisiejszy członkami UPEMI są podmioty szeroko reprezentujące branżę.


Naszym priorytetem jest dbałość i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej firm, która jest realizowana poprzez reprezentowanie producentów i pracodawców przemysłu mięsnego wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji krajowych i międzynarodowych. . Są to zarówno właściciele zakładów mięsnych, przetwórczych, utylizacyjnych, przedstawiciele związków hodowców i producentów bydła, a także trzody chlewnej, jak i instytucje zaopatrujące gastronomię, przedstawiciele grup marketingowych, producenci sprzętu obsługującego branżę oraz grupy doradztwa europejskiego.


Prezesem UPEMI jest Pan Wiesław Różański, który pełnił przez dwie kadencje ( 8 lat) funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, dzięki czemu dysponuje ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu związku.

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html