Jak przystąpićPoniższy schemat przedstawia etapy przystąpienia do UPEMI:

Pobierz załącznik: deklaracja_czlokowska_UPEMI

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html