Praktyka czyni mistrza 

 

Projekt „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego –lider.

Powiat Ostrzeszowski i  Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie – partner.

 

Projekt jest odpowiedzią na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum Zespołu Szkół Nr. 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie. W wyniku spotkań Dyrekcji Zespołu Szkół Nr. 2 oraz reprezentantów Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wypracowano koncepcję partnerskiego projektu , w którym liderem jest UPEMI , jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenie szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

 

Termin realizacji projektu: 07.01.2019r. – 31.08.2020r.

 

Całkowita wartość projektu:  747 516,25 zł.

 

Kwota dofinansowania: 672 764,62 zł.

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 zostanie objętych:

 

Cel główny:

Podniesienie kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 100 uczniów/uczennic (32K/68M) i 8 nauczycieli/ek (4K) Technikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnych oraz regionalnych pracodawców w okresie od 07.01.2019r. do 31.08.2020r. w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Cele szczegółowe:

 

Planowane efekty:

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ rok szkolny 2018/2019  oraz 2019/2020:

/userfiles/files/WARSZTATY_KULINARNE.pdf

Warsztaty_piekarnicze_dla_2 grupy.pdf

/userfiles/files/WARSZTATYPIEKARNICZE Harmonogram.pdf

/userfiles/files/Harmonogram aktualizacja gr.1 trasy kierowcow.pdf

/userfiles/files/Harmonogram gr.2aktualizacja trasy kierowcow.pdf

/userfiles/files/HarmonogramCARTALLTRUCK gr 2.pdf

/userfiles/files/HarmonogramCARTALLTRUCK gr 1.pdf

/userfiles/files/Harmonogram Szkolenia Niemiecki dla uczniów.pdf

/userfiles/files/Harmonogram Szkolenia Angielski dla uczniów.pdf

/userfiles/files/Harmonogram Angielski dla nauczycieli.pdf

/userfiles/files/Harmonogram Warsztaty z systemów zarządzania.pdf

/userfiles/files/Harmonogram CNC grupa 1 i 2.pdf

/userfiles/files/Harmonogramwarsztatyobslugiklienta.._.pdf

/userfiles/files/HarmonogramyPraktykaczynimistrzaOstrzeszow.pdf

/userfiles/files/Harmonogram1kV.pdf

/userfiles/files/Harmonogram1kVaktualizacja.PDF

/userfiles/files/HarmonogramyKursKelnerski.pdf

 

/userfiles/PRAKTYKA CZYNI MISTRZA.pdf
 
/


treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html