Skład zarząduPoniższy schemat przedstawia strukturę zarządu:

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html