Strategie dla członków sieci mięsno - spożywczychUnia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w dofinansowanym projekcie „Strategie dla członków sieci mięsno - spożywczych”

 nr WND-POWR.02.02.00-00-0156/16-02

 

„Strategie dla członków  sieci mięsno - spożywczych” jest to ogólnopolski , otwarty Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu II Efektywnej polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjności na rynku), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest stymulacja działań rozwojowych w 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących niewielkie sklepy spożywczo – mięsne z terenu całej Polski z wykorzystaniem partnerów społecznych z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania przedmiotowego systemu finansowania. Okres realizacji Projektu 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu całej Polski, zajmujący się handlem detalicznym produktów mięsno – spożywczych będących franczyznobiorcami sieci Żabka, Muszkieterowie, Mini Delikatesy Correfour, i prowadzących działalność gospodarczą z następującej branży PKD:

sekcja G PKD  47.11.Z  - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

W ramach udziału w projekcie przedsiębiorca otrzyma „Plan Rozwoju” własnej firmy na kolejne trzy lata działalności oraz wyspecjalizowane doradztwo do opracowania analizy. Plan Rozwoju zostanie opracowany  i wdrożony przez profesjonalnego doradcę inwestycyjnego, przy udziale Przedsiębiorcy bądź/i jego pracowników.

W ramach Projektu każdy przedsiębiorca otrzyma określoną ilość godzin doradczych:

·         37 godzin godzin doradczych dla mikroprzedsiębiorcy

·         57 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników

·         77 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 49 pracowników

·         103 godzin doradczych dla średniego przedsiębiorcy

„Plan Rozwoju” jest pisemnym dokumentem opisującym firmę, jej cele, strategie, główny rynek, zespół pracowników oraz przewidywania finansowe. Plan ten pozwala ustalić realistyczne cele i pomiar firmy w 4 perspektywach:  finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy, infrastruktury (nauki i rozwoju).  

Główne korzyści dla przedsiębiorcy płynące z opracowania i posiadania  „Planu Rozwoju” oraz uczestnictwa w projekcie:

1.       monitoring i profesjonalne doradztwo w okresie wdrażania Planu Rozwoju

2.       agregacja potrzeb rozwojowych

3.       uporządkowanie wiedzy o przedsiębiorstwie

4.       uporządkowanie wiedzy o otoczeniu gospodarczym i konkurencji firmy

5.       identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

6.       identyfikacja zagrożeń firmy

7.       określenie wiedzy i kompetencji pracowników

8.       określenie celów strategicznych pracowników

9.       ukierunkowanie działań załogi

10.   określenie ról i interesów „departamentów”

11.   podniesienie wiedzy biznesowej i efektywności działania całej załogi

12.   budowanie zaufania wśród partnerów biznesowych

13.   określenie możliwości obniżenia finansowania  zewnętrznego

14.   kompendium wiedzy o firmie

15.   dokument  który pozwala skrócić i obniżyć koszty przygotowania biznes planów, wyceny firmy, materiałów promocyjnych

16.   pomoc w uzyskaniu kredytu bądź dotacji

W ramach uczestnictwa w Projekcie przedsiębiorca uzyskuje wsparcie na całościowe opracowanie „Planu Rozwoju” firmy wraz z rekomendowanymi działaniami. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

·         502,90 netto dla mikroprzedsiębiorcy

·         1 091,72 netto dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników

·         1 474,78 netto dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego od 26 do 49 pracowników

·         2 074,65 netto dla średniego przedsiębiorcy

 

Udział w Projekcie „Strategie dla członków sieci mięsno - spożywczych” jest szansą opracowania planów rozwojowych i wdrażanie efektywnego rozwoju firm zajmujących się handlem detalicznym produktów mięsno – spożywczych.

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – REKRUTACJA TRWA!!!

 

KONTAKT –

Marlena Budziszewska

Tel. 22/55 09 109

Mail. m.budziszewska@upemi.pl

 

 

 

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html