ZAPYTANIA OFERTOWEOpublikowano dnia 15.02.2018r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/01/2018

W dniu 15 lutego 2018 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na zakup powierzchni na kampanię reklamową w gazetce Kaufland wraz z dystrybucją oraz reklamę na bilbordach zamieszczonych na sklepach Kaufland wraz z logistyką, przygotowaniem powierzchni, wydrukiem i naklejeniem w ramach kampanii pt. „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP”. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firm Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.

 

Opublikowano dnia 14.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/02/2018   

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na przygotowanie koncepcji oraz realizację kampanii pt. „Jakość z polskim certyfikatem”.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 70- 705, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

 

Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej UPEMI:  www.upemi.pl, w zakładce Start/Przetargi.

 

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 

Al. Ujazdowskie 18 lok. 16

00-478 Warszawa

 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2018 r. o godz. 11.00.

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

 

Załączniki:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/02/2018

 

Opublikowano dnia 12.02.2018r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/01/2018

W dniu 12 lutego 2018 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie projektów graficznych reklam i bilbordów wraz z plikami produkcyjnymi wraz  z wykonaniem lub zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP”. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firm Partner of Promotion Sp. z o.o.

 

Opublikowano dnia 02.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/02/2018   

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie badania rozpoznawalności oraz wiedzy nt. certyfikowanego mięsa QAFP w ramach projektu „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 - 705, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

 

Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej UPEMI:  www.upemi.pl, w zakładce Start/Przetargi.

 

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 

Al. Ujazdowskie 18 lok. 16

00-478 Warszawa

 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 12.00.

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

 

Załączniki:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/02/2018

2. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/02/2018

 

 

Opublikowano dnia 30.01.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2018   

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na zakup powierzchni na kampanię reklamową w gazetce Kaufland wraz z dystrybucją oraz reklamę na bilbordach zamieszczonych na sklepach Kaufland wraz z logistyką, przygotowaniem powierzchni, wydrukiem i naklejeniem w ramach projektu „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP”.

 Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 - 705, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

 

Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej UPEMI:  www.upemi.pl, w zakładce Start/Przetargi.

 

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 

Al. Ujazdowskie 18 lok. 16

00-478 Warszawa

 

Ostateczny termin składania ofert programów upływa w dniu 13 lutego 2018 r.
o godz. 12.00.

 

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 02/01/2018

 

 

Opublikowano dnia 25.01.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018   

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym w ramach kampanii „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP” mającym na celu wyłonić podmiot, który przygotuje projekty graficzne wraz z plikami produkcyjnymi reklamy w gazetce promocyjnej sieci handlowej Kaufland i bilbordów marketach Kaufland wraz z wykonaniem lub zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich.

 Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 - 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. 

Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej UPEMI:  www.upemi.pl,

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 

Al. Ujazdowskie 18 lok. 16

00-478 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 12.00.

 

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki:

1.   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2018

 

2. PYTANIA I ODPOWIEDZI

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html