ZAPYTANIA OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/2 - na

Wybór Wykonawcy, który wykona usługę transportową, związaną z przewozem osób z i na wydarzenie organizowane przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie tj. dla 30 uczniów/uczennic + 2 osób dorosłych (opiekunów) w dniu 2 marca 2018r. w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r., na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%202_.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/1 - na

Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi dla 45 uczestników szkolenia zawodowe barmańskie, tj. zapewni wykwalifikowany zespół trenerów oraz zapewni zużywalne materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PPOR. E. GIERCZAK W GÓRZE KALWARII, UL. DOMINIKAŃSKA 9E  w okresie marzec 2018 r –czerwiec 2020 r.


Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r. ,  na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/006 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 108 uczestników szkolenia zawodowe, stacjonarne (tj. zapewni wykwalifikowany zespół trenerów) oraz zapewni  zużywalne materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Usługa realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. ,,Zawodowcy na start” realizowanego w partnerstwie z Zespołem Szkół J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), z Zespołem Szkół w Teresinie (Technikum), z Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), z Zespołem Szkół nr 1 w Ciechanowie, z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, z Zespołem Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/004 - na

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowetreść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html