ZAPYTANIA OFERTOWEZAPYTANIE CENOWE nr RPMA.10.03.01-14-7147/16-00/005/GASTRO

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE PROCEDURY ZASADY ROZEZNANIA RYNKU Wszczęcie  procedury zasada rozeznania rynku ma potwierdzić , że wskazane dostawy zostaną  wykonane po cenie średnio rynkowej i nie stanowi procedury wyboru wykonawcy.

„Zawodowcy na start”, nr projektu RPMA.10.03.01-14-7147/16-00 realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wraz z Powiatem Sochaczewskim/Zespołem Szkół J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), Zespołem Szkół w Teresinie (Technikum), Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), ZSP nr 2 w Garwolinie (Technikum i ZSZ), Zespołem Szkół nr 1 w Ciechanowie (Technikum), Zespołem Szkół nr 3 w Mławie (ZSZ) w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest od 1.09.2017 r do 31.08.2019 r. na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-7147/16-00

Plik do pobrania:

ZAPYTANIE_CENOWE_RPMA.10.03.01-14-714716-00-005

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01.01/2019/POWERVET

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego -   zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Włoch i Hiszpanii dla projektu ,, Europejski staż dla zawodowców w roku 2019” o numerze  2018-1-PL01-KA102-049581w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Plik do pobrania:

ZAPYTANIE_OFERTOWE 01.01.2019

 

ZAPYTANIE CENOWE nr 01/01/2019/POWER/ERASMUS+

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE PROCEDURY ZASADY ROZEZNANIA RYNKU .

Wszczęcie  procedury zasada rozeznania rynku ma potwierdzić , że wskazane dostawy zostaną  wykonane po cenie średnio rynkowej i nie stanowi procedury wyboru wykonawcy.

Zamówienie  dotyczyć będzie projektu ,, Europejski staż dla zawodowców w roku 2019” o numerze  2018-1-PL01-KA102-049581w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców  Przemysłu Mięsnego wraz z Zespołem Szkól Gastronomicznych w Białymstoku, Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  w Drobinie, Zespołem Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku, Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.

Plik do pobrania:

ZAPYTANIE_CENOWE_01_01_2019

 

ZAPYTANIE CENOWE nr RPMA.10.03.01-14-7147/16-00/004/IW

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE PROCEDURY ZASADY ROZEZNANIA RYNKU Wszczęcie  procedury zasada rozeznania rynku ma potwierdzić , że wskazane dostawy zostaną  wykonane po cenie średnio rynkowej i nie stanowi procedury wyboru wykonawcy.

„Zawodowcy na start”, nr projektu RPMA.10.03.01-14-7147/16-00 realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wraz z Powiatem Sochaczewskim/Zespołem Szkół J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), Zespołem Szkół w Teresinie (Technikum), Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), ZSP nr 2 w Garwolinie (Technikum i ZSZ), Zespołem Szkół nr 1 w Ciechanowie (Technikum), Zespołem Szkół nr 3 w Mławie (ZSZ) w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest od 1.09.2017 r do 31.08.2019 r. na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-7147/16-00

Załącznik Plik do pobrania:

ZAPYTANIE_CENOWE

 

ZAPYTANIE CENOWE o NR. RPPD.03.01.02-20-0069/15/ZRR/02

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE PROCEDURY ZASADY ROZEZNANIA RYNKU Wszczęcie  procedury zasada rozeznania rynku ma potwierdzić , że wskazane szkolenia zostaną  wykonane po cenie średnio rynkowej i nie stanowi procedury wyboru wykonawcy.

Rozeznanie rynku dotyczy projektu „Rozwijamy skrzydła”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.06.2019r. ,  na podstawie umowy RPPD.03.01.02-20-0069/15-02

Załącznik Plik do pobrania:

ZAPYTANIE CENOWE

 

ZAPYTANIE CENOWE o NR. RPPD.03.01.02-20-0069/15/ZRR/01

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE PROCEDURY ZASADY ROZEZNANIA RYNKU Wszczęcie  procedury zasada rozeznania rynku ma potwierdzić , że wskazane dostawy zostaną  wykonane po cenie średnio rynkowej i nie stanowi procedury wyboru wykonawcy.

Rozeznanie rynku dotyczy projektu „Rozwijamy skrzydła”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.06.2019r. ,  na podstawie umowy RPPD.03.01.02-20-0069/15-02

Plik do pobrania: 

ZASADA ROZEZNANIA RYNKU

 

ZAPYTANIE CENOWE NR RPMA.10.03.01-14-9216/17/026/01

UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE PROCEDURY ZASADY ROZEZNANIA RYNKU.

 Wszczęcie  procedury zasada rozeznania rynku ma potwierdzić , że wskazane usługi zostaną  wykonane po cenie średnio rynkowej i nie stanowi procedury wyboru wykonawcy.

Zapytanie dotyczy usługi transportowej, związanej z przewozem osób z i na wydarzenie organizowane przez Zespół Szkół w Sokołowie Podlaskim do Warszawy, Uczelnia SGGW

Załącznik Plik do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 026 SOKOŁÓW PODLASKI

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/9

Dla Wykonawcy/Realizatora, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi kursy zawodowe: kurs baristyczny (3 grupy) dla 30-36 uczestników oraz kurs kelnerski (3 grupy) dla 30-36 uczestników, tj. zapewni wykwalifikowany zespół trenerów oraz zapewni zużywalne materiały szkoleniowe oraz merytoryczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta, ul. Henryka Oleksiaka "Wichury" 3 w  Sokołowie Podlaskim (08-300), w okresie kwiecień – czerwiec 2018r. oraz w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%209%20%281%29.pdf

KOMUNIKAT

Dotyczy - Zapytanie ofertowe nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2018/18 do projektu "Zawodowcy na Tak" Ogłoszenie o zmianie zapisów w przedmiocie zamówienia. Zamawiający ogłasza ,iż w wyniku omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym w opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła korekta:

- Tabela nr 1/E punkt 3 zmieniono zapis ilości godzin szkolenia, prawidłowa ilość godzin to 16 h,

- Tabela nr 1/I, punkt 1 zmieniono opis minimalnego programu szkoleń

- Tabela nr 1/J, punkt 1 zmieniono zapis ilości godzin szkolenia, prawidłowa ilość to 150 h

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 13.04.2018 do 10.00 h.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/zapytanie%20ofertowe%2018%20korekta%201.pdf - zapytanie ofertowe korekta 1

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_A.pdf - wyniki część A

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_B.pdf - wyniki część B

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_C.pdf - wyniki część C

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_D.pdf - wyniki część D

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_E.doc - wyniki część E

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_F.pdf - wyniki część F

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_G.pdf - wyniki część G

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_I.pdf - wyniki częśc I

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_J.pdf - wyniki częśc J

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_K%20korekta.pdf - wyniki część K korekta

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2018_H%20-%20korekta%282%29.pdf - wyniki część H korekta

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2018/18 na

Wybór Wykonawców, którzy zrealizują szkolenia zawodowe, językowe, laboratoria, wyjazdy w ramach projektu pt. ,,Zawodowcy na TAK” realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych , ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/zapytanie%20ofertowe%2018.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/8 -na

Wykonawcy/Realizatora, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi kursy zawodowe: kurs barmański dla 26 pełnoletnich uczestników, kurs baristyczny dla 40 uczestników, kurs carvingu dla 40 uczestników tj. zapewni wykwalifikowany zespół trenerów oraz zapewni zużywalne materiały szkoleniowe oraz merytoryczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie 06-120, w okresie kwiecień 2018 r –czerwiec 2020 r.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r. ,  na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%208.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 08.03.01/0050/003/III - na

Wybór Wykonawcy, który przygotuje i przeprowadzi szkolenia/warsztaty/kursy oraz zapewni  materiały szkoleniowe (materiały piśmiennicze i artykuły  zużywalne)  niezbędne do przeprowadzenia szkoleń/warsztatów/kursów w ramach projektu pt. ,,Zawodowcy na 6stkę!” w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/ZAPYTANIE_OFERTOWE_Ostrzesz%C3%B3w_08.03.01_0050_003_III%281%29.pdf - zapytanie ofertowe

/userfiles/files/PROTOKOL_ZE_ZLOZONYCH_OFERT_KONCOWY%20Ostrzesz%C3%B3w%20nr.08_03_01_0050_003_III.pdf - wyniki zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2018/17 - na

Wybór Wykonawców, którzy zrealizują szkolenia zawodowe, językowe, laboratoria, wyjazdy w ramach projektu pt. ,,Zawodowcy na TAK” realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu , ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/protok%C3%B3%C5%82%20ko%C5%84cowy%2017.doc - wyniki zapytania

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20RPDS%2010%204%2001%2002%200018_17_2018_17.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-9216/7 - na

Wybór Wykonawcy/Realizatora kursu obsługi: programu komputerowego przedstawiającego dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalającego na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób dla 6 grup (10-11 uczestników w grupie) uczniów/uczennic Zespołu Szkół im. W.S. Reymonta,

ul. Mirkowska 39 w Konstancinie-Jeziornie na kierunkach Technik logistyk, Technik spedytor, w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”,

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r., na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%207%281%29.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-9216/6 - na

Dla Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi warsztaty pod nazwą „Akademia florystyki – dekoracja stołów” dla 1 grupy (12 osób), uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.S. Reymonta, ul. H. Oleksiaka „Wichury” 3, 08-300 Sokołów Podlaski tj. zapewni wykwalifikowanych trenerów oraz zapewni zużywalne materiały szkoleniowe i warsztatowe, niezbędne do przeprowadzenia warsztatów w dniach 12-14 marca 2018r.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r. ,  na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%206.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-9216/5 - na

Na wybór Wykonawcy, który przygotuje, wydrukuje i dostarczy do siedziby Zamawiającego materiały piśmiennicze dla uczestników projektu, zgodnie z zasadami wizualizacji, w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 01.01.2018r.–30.09.2020r., na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%205.%20materia%C5%82y_druk.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/015 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 60 uczestników (5 grup szkoleniowych) szkolenia "Obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowych i zorganizuje egzamin kwalifikacyjny UDT". Szkolenie w wymiarze minimum 60 h  szkolenia na grupę dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 CKP w Garwolinie.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. "Zawodowcy na start" realizowanego w partnerstwie Zespole Szkół J.Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół w Teresinie (Technikum), w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, w Zespole Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/zapytanie%20ofertowe%20015.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/012 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 36 uczestników (III grupy szkoleniowe) szkolenie "Technik grafiki komputerowej" - szkolenie na przykładzie "Adobe Ilustrator (lub na przykładzie innych programów o równoważnych odpowiednio funkcjonalnościach/parametrach/możliwościach/kompatybilności"). Szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum)oraz Zespołu Szkół  im. Jarosława Iwaszkiewicz w Sochaczewie.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. "Zawodowcy na start" realizowanego w partnerstwie Zespole Szkół J.Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół w Teresinie (Technikum), w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, w Zespole Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Tre%C5%9B%C4%87%20zapytania%20012.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/011 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 10 uczestników (I grupa szkoleniowa) szkolenie z "Systemów rezerwacyjne dla organizatorów turystycznych i agencji turystycznych" nie mniej niż 30 h szkolenia. Szkolenia w dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum).

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. "Zawodowcy na start" realizowanego w partnerstwie Zespole Szkół J.Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół w Teresinie (Technikum), w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, w Zespole Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/tre%C5%9B%C4%87%20zapytania%20ofertowego%20011.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/009 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 15 uczestników szkolenia z zakresu spawania blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi metodą 111-MMA oraz przeprowadzi egzamin państwowy nadający kwalifikacje spawalnicze. Szkolenie w wymiarze minimum 120 h szkolenia na grupę dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum).

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. "Zawodowcy na start" realizowanego w partnerstwie Zespole Szkół J.Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół w Teresinie (Technikum), w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, w Zespole Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Tre%C5%9B%C4%87%20zapytania%20ofertowego%20009.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/005 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 288 uczestników szkolenia zawodowe, stacjonarne tj. zapewni wykwalifikowany zespół trenerów oraz zapewni zużywalne materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie w okresie marzec 2018 - czerwiec 2019 r.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. "Zawodowcy na start" realizowanego w partnerstwie Zespole Szkół J.Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół w Teresinie (Technikum), w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, w Zespole Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Tre%C5%9B%C4%87%20zapytania%20ofertowego%20nr%20005.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/014 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 20 uczestników (II grupy szkolenia) szkolenie z zakresu: "Prawo budowlane" nie mniej niż 30 h szkolenia. Szkolenie w dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum).

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. "Zawodowcy na start" realizowanego w partnerstwie Zespole Szkół J.Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół w Teresinie (Technikum), w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, w Zespole Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Tre%C5%9B%C4%87%20zapytania%20ofertowego%20014.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/4 - na

 Wybór Wykonawcy/Realizatora kursu: „Program MS EXCEL poziom podstawowy i zaawansowany” dla 6 grup uczniów/uczennic (10-11 uczestników w grupie) w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r., na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%204%281%29.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/3 - na

Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi dla 30 uczestników (3 grupy szkoleniowe) szkolenia w zakresie „Obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowych i zorganizuje egzamin kwalifikacyjny UDT”. Szkolenie w wymiarze minimum 40 h szkolenia na grupę. Uczestnicy szkoleń to pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół im. W.S. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie.  


Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%203%281%29.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/2 - na

Wybór Wykonawcy, który wykona usługę transportową, związaną z przewozem osób z i na wydarzenie organizowane przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie tj. dla 30 uczniów/uczennic + 2 osób dorosłych (opiekunów) w dniu 2 marca 2018r. w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r., na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

Plik do pobrania:

/userfiles/files/Zapytanie%20ofertowe%20nr%202_.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-9216/17/1 - na

Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi dla 45 uczestników szkolenia zawodowe barmańskie, tj. zapewni wykwalifikowany zespół trenerów oraz zapewni zużywalne materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PPOR. E. GIERCZAK W GÓRZE KALWARII, UL. DOMINIKAŃSKA 9E  w okresie marzec 2018 r –czerwiec 2020 r.


Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „Atrakcyjni na rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 30.09.2020r. ,  na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-9216/17-00.

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/006 - na

Na Wybór Wykonawcy, który wykona usługę szkoleniową tj. przeprowadzi  dla 108 uczestników szkolenia zawodowe, stacjonarne (tj. zapewni wykwalifikowany zespół trenerów) oraz zapewni  zużywalne materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Usługa realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.

Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu pt. ,,Zawodowcy na start” realizowanego w partnerstwie z Zespołem Szkół J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum), Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Technikum), z Zespołem Szkół w Teresinie (Technikum), z Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (Technikum), z Zespołem Szkół nr 1 w Ciechanowie, z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie, z Zespołem Szkół nr 3 w Mławie.

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  nr RPMA.10.03.01-14-7147/004 - na

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowetreść została wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/strona,.html