Konferencja „Produkcja środków spożywczych w świetle wymagań prawnych i wytycznych”

30.01.2018

Konferencja „Produkcja środków spożywczych w świetle wymagań prawnych i wytycznych” 1 marca 2018 r., Hotel Marriott, Warszawa

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

zaprasza do udziału w konferencji PFPŻ ZP

Produkcja środków spożywczych

w świetle wymagań prawnych i wytycznych”

1 marca 2018 r., Hotel Marriott, Warszawa

25% zniżki dla prenumeratorów kwartalnika „Food-Lex”

W programie m.in.:

Kto powinien wziąć udział w konferencji?

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych - pracowników działów produkcji, zapewnienia jakości, technologii, a także dla osób odpowiedzialnymi za sprawy legislacyjne.

 

Więcej informacji na stronie: www.pfpz.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Monika Jonczak, Dyrektor Marketingu

tel.: +48 22 830 70 55, email: m.jonczak@pfpz.pl

tre zostaa wydrukowana ze strony
http://www.upemi.istnieje.pl/wiadomosc,konferencja-produkcja-srodkow-spozywczych-w-swietle-wymagan-prawnych-i.html